Anuform

165,00 zł
Netto (nie jesteśmy płatnikiem VAT)

Ilość: 1
Rodzaj/kształt: Elektroda doodbytnicza
Wymiary: Długość 8,5 cm, średnica 2,3 cm
Złącze: Standardowe gniazdko na wtyk 2 mm
Żywotność: Elektroda wielokrotnego użytku. Produkt zużywalny, "czas życia" elektrody zależy od sposobu użytkowania i czynników zewnętrznych wpływających na elektrodę
Zastosowanie: Terapia nietrzymania moczu i/lub stolca; sEMG Biofeedback; Powierzchniowa elektromiografia (sEMG)
Ilość