NeuroTrac

1 242,00 zł
Netto (nie jesteśmy płatnikiem VAT)

Informacje handlowe

Oprogramowanie komputerowe do akwizycji i analizy sygnałów sEMG.

 
Zawartość: interfejs optyczny; światłowód; licencja na oprogramowanie
Produkty
kompatybilne:
Simplex; NuTrac Alpha 2E; MyoPlus (wszystkie wersje)
Język: interfejs użytkownika w języku polskim (do wyboru); komendy głosowe w języku polskim
Zamówienia: zamówienia i zapytania można składać za pomocą sklepu internetowego, poczty elektronicznej (kontakt@cybermed.tech) lub telefonicznie (tel.: 514 655 360)
Ilość